Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm soát chi tiết tại các công ty thành viên, các nhà máy, các khối/phòng/ban và trình Trưởng phòng xem xét.
 • Triển khai các kế hoạch, chương trình kiểm soát đã được lãnh đạo Ban phê duyệt.
 • Báo cáo kết quả kiểm soát, các kiến nghị thay đổi, các phương án xử lý và trình Trưởng phòng.
 • Phối hợp với các Đơn vị, Phòng/Ban để tiến hành các thủ tục xử lý đối với các CBNV vi phạm.
 • Phối hợp với bộ phận KSTT của các công ty thành viên để theo dõi tình hình khắc phục vi phạm của các cá nhân vi phạm tại các công ty thành viên.
 • Tìm hiểu, xác định các vấn đề còn tồn đọng trong quy trình hoạt động của Tập đoàn để đưa ra các biện pháp khắc phục tối ưu.
 • Tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm soát và gửi Trưởng phòng xem xét
 • Thực hiện các báo cáo nội bộ hàng tuần/hàng tháng và các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Kinh nghiệm: tổi thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ/ kiểm soát tuân thủ.
 • Có kỹ năng kiểm soát, phân tích và phát hiện các rủi ro;
 • Có khả năng viết, soạn thảo các văn bản, báo cáo nội bộ tốt.
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp, trình bày.
 • Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán
 • Trung thực, khách quan, có đạo đức nghề nghiệp, có chính kiến.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: KẾ TOÁN DỰ ÁN, Credit Accountant, Cán bộ tài chính kế toán, Accounting Executive, Accountant cum Office Admin, Accountant and Administrative Staff, Kế toán kho vận, Nhân viên kế toán nhà máy, Chuyên viên kế toán chuyên quản, Nhân viên kế toán vật tư, Senior Accountant, Nhân viên kế toán công ty cho thuê tài chính, Associates Purchasing Accountant, Assistant Accountant, Nhân viên kế toán kiêm hành chánh văn phòng, Nhân viên kế toán thống kê, Nhân viên kế toán, Kế toán viên, Accountant, Junior Accountant, Chuyên viên kế toán, Kế toán nhà máy, hành chánh, bán hàng, Accountant Staff, Kế toán kiêm thư ký, Acc Staff, Kế toán văn phòng, Kế toán kiêm nhân sự, Cán bộ phụ trách kế toán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 23/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 5
 • Posted: 23/03/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.